Assajant el Nostre Futur

 

OBJECTIUS GENERALS

 • Crear espais existents adients per a la trobada dels joves del territori.
 • Aprofundir en les eines per a millorar l’acompanyament dels joves per figures referents.
 • Possibilitats de crear nous grups de joves potencialment sensibles a identificar-se constructivament amb el barri.
 • Promoure la participació i la inserció social dels joves, dins del seu barri.

ESPECÍFICS

 • Crear un grup de joves ampli, estable, amb continuïtat durant tot l’any 2011.
 • Crear un ambient de confiança i seguretat on es puguin assajar relacions i interaccions que fomentin el diàleg, el respecte i l'assertivitat.
 • Crear un espai on poder expressar elaborar i assajar la transformació de situacions opressives viscudes pels joves.
 • Utilitzar el mètode del teatre de l'oprimit, el joc la música i altres arts plàstiques i visuals per fomentar la creativitat en la resolució de conflictes.

  Joves Participants

   

  Els joves participants tenen entre 15 i 18 anys, la majoria d'ells estan estudiant, però també en tenim algun que treballa o està fent formació professional. Tots ells són de l'Hospitalet, encara que molts d'ells són nascuts a altres països, principalment llatinoamèrica.

  Format de les sessions

   

  L'assistència és lliure i gratuïta, però es demana als joves que vulguin venir el compromís d'assistir de forma constant i ser puntuals.
  De les 16 a les 16'45h condicionem l'espai per a la sessió (traiem cadires, posem música, donem la benvinguda...)
  De 16'45 a 18'45 fem sessió dirigida.
  De les 18'45 a les 19'00, i moltes vegades fins les 19'20, és el temps de relaxar-se, parlar en privat de coses que han passat durant la sessió ,etc, i deixar l'espai com estava abans d'entrar.

  Activitats realitzades

   

  Les activitats realitzades a l'espai de teatre jove han estat de quatre tipus. En cada sessió, especialment en la part dirigida, s'han anat combinant les tres primeres (jocs, activitats dirigides de teatre i espais de reflexió), segons el dia, l'activitat, el nombre i l'humor dels joves, etc:
  • Jocs.
  • Activitats dirigides relacionades amb el teatre i amb el Teatre de l'Oprimit en especial.
  • Espais de reflexió, avaluació, diàleg i procés grupal.
  • Activitats de vinculació amb el barri i amb espais d'associació d'aquest.