Recuperació de Memòria Històrica

Aquesta exposició és el resultat de la col·laboració entre el Pla de Desenvolupament Comunitari la Florida i l’IES Eduard Fontserè de l’Hospitalet de Llobregat.

El projecte Recuperació de la Memòria Oral del barri de la Florida, del qual aquesta exposició és el resultat, pretén fer conèixer el camí recorregut pel barri des dels seus orígens fins a l’actualitat. De tots els canvis que s’han anat produint en són protagonistes i testimonis directes aquelles persones que han viscut i han treballat des de molts àmbits per un barri millor i més digne.
Aquesta és, doncs, la història explicada per ells mateixos:

“En aquells anys, de l’avinguda Miraflores cap a munt eren camps de blat i bòbiles.”( M.T. Pratdesaba )

“En la Florida no había calles asfaltadas, no había fuentes, no había luz, no había cloacas, no había árboles, no había nada.” (S.Martín)

Per què l’IES Eduard Fontserè ha format part d’aquest projecte?

El punt de partida l’hem de buscar en el nostre Pla estratègic de centre i més concretament en l’objectiu 2: Millorar la cohesió social dels nostres alumnes entre ells i amb l’entorn del centre. És a dir, donar-los a conèixer les característiques específiques del barri de la Florida i els seus veïns, així com la seva història, amb la finalitat de crear lligams i despertar el sentiment de pertinença als qui fa poc que formen part del barri.

La col·laboració es va iniciar el curs 2006-07 i els alumnes seleccionats per a portar-la a terme van ser els de tercer d’ESO. Ells i elles, la M. Paola, la Jaromi, l’Oliva, La Daniela, la Diana, l’Ariel, l’Alba, l’Élder, la Patricia, el Gerard, la Yeidry, la Carla, el Kamal, la Míriam, el José, el Néstor, la Rocemil, l’Édison i la Giulia, en parelles, van elaborar i personalitzar les entrevistes, van realitzar-les i enregistrar-les i les han transcrit. Aquest projecte ha abastat quasi tres cursos de manera que, actualment, alguns dels nostres alumnes ja fan primer de batxillerat. D’altres han marxat. El projecte ha estat coordinat i revisat per la professora responsable de ciències socials, Maria Farré, amb el suport de Marc Ferrando, l’integrador social de l’IES.
 L’Associació de Veïns de la Florida ha possibilitat el contacte amb la gent del barri interessada a participar i compartir els seus records amb la joventut del Fontserè. El material gràfic prové de l’Arxiu Fotogràfic i Cartogràfic de l’Hospitalet i l’Associació de Veïns de la Florida. Les fotografies actuals han estat realitzades per Maria Farré.

Exposició: "Recuperació Memòria Oral la Florida"