PDC la Florida

Els Plans de desenvolupament comunitari (PDC) són una estratègia d’intervenció social i territorial, a través d’un procés participatiu, per a la millora de la qualitat de vida del conjunt de la població, donant respostes globals a les necessitats d’una comunitat.
Hi participa la ciutadania, les entitats, les associacions, les administracions i el serveis, així com els agents socials i econòmics.

Els Plans de Desenvolupament Comunitari s’adrecen a tota la població amb la intenció de crear un espai de
trobada per dur a terme un intercanvi de visions. Resta obert a qualsevol veí o veïna que vulgui col·laborar a revitalitzar la vida associativa del nostre barri.

PDC la Florida.
A partir de 1998, impulsat des de la AAVV de La Florida a través dels plans de desenvolupament comunitari de la FAVIBC, hem treballat amb  l’objectiu fonamental  de crear un espai de trobada per  d´intercanvi de visions sobre els problemes i les principals necessitats del nostre barri.

Els plans de desenvolupament comunitari son una iniciativa posat en marxa per la FAVIBC
(Federació d´Associacions de Veïns d´Habitatge Social de Catalunya), en conveni amb el Ministeri de treball i Assumptes Socials, el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i l´Ajuntament de L´Hospitalet de Llobregat. La finalitat es donar resposta a les necessitats de participació i coresponsabilitat ciutadana, tècnica i institucional des de els diferents barris a Catalunya.

A l´any 2003 comença el pla a la Florida amb un petit pressupost de finançament des de les administracions anteriorment mencionades, coordinat per la tècnica Raquel Martínez Pérez, amb el treball de recollida i la recerca de tots els suports possibles al pla, per part de les entitats del territori tant públiques com a privades.