Mostra Entitats i Serveis per a Joves

L’activitat de la Mostra sorgeix com a iniciativa del Cicerone, projecte que s’implementa als barris de La Florida, Les Planes, Pubilla Cases i Can Serra des del curs 2007-08. Aquest projecte dóna formació a joves sensibilitzats i voluntaris dels 4 instituts de la zona per a que aquests puguin fer una acollida més personal i propera, acompanyant als joves nouvinguts d’altres procedències que arriben al centre sense conèixer quina és la dinàmica interna del centre, quines són les assignatures que es realitzen, sense amics/gues, en un entorn desconegut i no proper,.... Hi ha, per tant, dos subjectes directes d’intervenció: els joves que estan motivats en fer de Cicerones voluntàriament i aquells joves que es troben a les aules d’acollida i que presenten inicialment dificultats per a l’adaptació al centre i al barri degut al poc temps que fa que han vingut a viure-hi. Finalitzada la primera fase de formació es creen parelles entre els joves amb les següents finalitats: acompanyar al jove nouvingut en el seu procés diari d’adaptació al centre educatiu i apropar-lo a la realitat del barri.

Durant el procés de consecució del primer any del projecte es constatà un desconeixement de l’oferta d’activitats de lleure i altres existents a l’entorn i adreçada als joves. I és llavors sorgeix la idea de organitzar una Mostra d’entitats i serveis per a que els centres educatius coneguin que es fa adreçat als joves a nivell de lleure al barri.

Aquest ha estat el tercer curs que la Mostra s’ha portat a terme. Al llarg d’aquest tres anys el projecte s’ha anat ampliant, tant de territori –el primer any es va realitzar únicament als barris de La Florida-Les Planes-, com de contingut –ampliació de les activitats realitzades i augment de la participació activa d’entitats i centres educatius en el disseny i consecució del projecte-.

El projecte va anar adreçat a alguns grups-classe de joves dels 4 instituts i 8 centres concertats de secundària dels 4 barris en el marc de l’activitat que es realitzà el matí del divendres 6 de maig a la plaça Antonio Machado amb un doble objectiu: mostrar les entitats als/les joves i acompanyar a aquests/es a que s’apropin a elles d’una manera interactiva. Aquest curs es va ampliar l’oferta i acció del projecte amb l’organització i realització d’activitats lúdiques i esportives portades a terme per algunes de les entitats al parc de Les Planes la tarda del dijous 5 de maig (Club esportiu Joventut L’Hospitalet, Club de futbol La Florida, Club de Rugby L’H, Acadèmia Van Gogh, esplai La Florida, la Baturrassa, Associació teatre Somnis, grup de musica d’hip hop). L’esplai Pubilla Casas-Can Vidalet va dissenyar una pancarta gegant amb el nom de la Mostra. Aquestes darreres activitats de tarda han estat obertes a la participació dels joves escolaritzats, de grups organitzats entorn a entitats o associacions i d’aquells altres que no tenen cap vinculació a institucions escolars o entitats del barri.

En aquesta edició de la Mostra han participat més de 1000 joves: 800 alumnes dels 12 centres educatius divendres al matí i uns 200 nois i noies vinculats a projectes i activitats dels barris dijous a la tarda (projectes PONTS, esplais, Centre Obert la Llumeneta, Centre Obert Naranjos). Les entitats implicades han estat 37. Algunes d’elles són i donen cobertura amb les seves activitats a l’àmbit ciutat.

Durant el curs s’ha treballat per a que els referents dels 12 centres educatius incorporin el projecte com a eina a utilitzar en algunes de les assignatures dins l’horari escolar. El Dossier de les fitxes amb informació de tots i totes les entitats i serveis participants és un dels instruments utilitzat, (encara que algunes d’elles físicament no van poder ser-hi el matí del dv 6.5). Realitzant el taller de “Participa’t” amb les tècniques del Pla d’Acció Comunitària de Joventut i amb el suport i acompanyament dels/ les joves del projecte Cicerone s’ha sensibilitzat als joves entorn al tema de la participació i l’associacionisme. De la mateixa manera, hem anat treballant, juntament amb l’Àrea d’Esports, en reforçar la vinculació amb les entitats esportives sabent que l’esport és un reclam important que demanen el s/les joves d’aquestes edats.

Equip Gestor 

 • Projecte Cicerone
 • Pla de Desenvolupament Comunitari La Florida-Les Planes
 • Pla d’Acció Comunitària de Joventut
 • Centre de Serveis Socials Districtes IV-V
 • Pla Educatiu d’Entorn
 • Oficina Tècnica Plans d’Acció Territorial

Centres educatius als quals va dirigida

 • Insitut Pedraforca.
 • Institut Eduard Fontseré.
 • Escola Balaguer.
 • Escola La Florida.
 • Escola St Gervasi.
 • Institut Rubió i Ors.
 • Institut Torres i Bages.
 • Escola Alegre.
 • Escola St Josep Obrer.
 • Escola FAX.
 • Escola Lope de Vega.
 • Escola UTMAR.

Entitats Implicades

 • Acadèmia Van Gogh
 • Associació La Mediterrànea
 • Baturrassa
 • Biblioteca La Bòbila
 • Biblioteca La Florida
 • Centre Municipal de la Dona (CAID)
 • Castellers de L’H
 • Centre cultural La Bòbila
 • Centre d’Estudis L’H
 • Centre de Salut per a Joves
 • Centre de Recursos per a l’Ocupació Zona Nord
 • Projecte CICERONE
 • Club esportiu Joventut L’H
 • Consell Esportiu Barcelonès Nord
 • Consorci de Normalització Lingüística
 • Creu Roja
 • Escola d’Adults Can Serra
 • Escola d’adults Florida-Sant Ramon
 • Esplai La Florida
 • Esplai Pubilla Casas-CanVidalet
 • Esportistes Solidaris
 • Fundació Privada Pere Closa
 • Grup de Joves Parròquia Mare de Deu de la Llum
 • Grup de Joves del PDC
 • La Florida Club futbol
 • Associació Solidària La Llumeneta
 • MIJAC
 • Oficina Jove d’Emancipació Municipal “Casa dels Cargols”
 • Club de Rugby L’H
 • Servei de Mediació Comunitària Municipal
 • Associació teatre Somnis
 • TPK
 • AVV La Florida
 • AVV Pubilla Casas
 • AEMA
 • Club Natació L’H
 • Associació L’Hurbart